Health Report #107852

Establishment Name: Continental Canteen Dexter Fastner Tec
Report Date: 03/01/2012
Violation Type Violation Category Violation Items Violation Locations Violation Problems Violation Comments
Normal N/A N/A N/A N/A N/A
Normal N/A N/A N/A N/A N/A