Health Report #107148

Establishment Name: Btb Cantina (Big Ten Burrito Cantina)
Report Date: 07/12/2010
Violation Type Violation Category Violation Items Violation Locations Violation Problems Violation Comments
Normal N/A N/A N/A N/A N/A
Normal N/A N/A N/A N/A N/A